Suomalainen taide peliteollisuudessa

Digitaaliset pelit ja nettipelaaminen ovat jo monta vuosikymmentä vanha ilmiö. Kuten kaikki muukin digitaalinen media, myös pelitaide on käynyt läpi monia muutoksia. Kun vielä pari vuosikymmentä sitten pelien kehitys keskittyi lähes ainoastaan pelien mekaanisten ominaisuuksien kehittämiseen, on modernien pelien kyettävä tarjoamaan sekä sujuva että myös tunteita herättävä pelikokemus. Peliteollisuuden kasvu on ollut räjähdysmäistä niin Suomessa kuin muualla maailmassakin ja siitä on täällä pohjolassakin tullut vakavasti otettava toimiala. Tänä päivänä peliala kilpailee jopa elokuvateollisuuden kanssa ja pelialan vaikutus maan taloudelle on suurempi kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Grand Threft Auto IV myi ensimmäisenä julkaisuviikkonaan peräti 500 miljoonan dollarin arvosta, päihittäen täten jopa monen Hollywoodin-tason elokuvien tuoton.

Sitä myötä kun tietokoneiden teho on kehittynyt, myös tietokonepelien graafiset ominaisuudet ovat parantuneet laadultaan huomattavasti. Yhden pelin suunnitteluun tarvitaan yhä suurempi ammattilaisten tiimi, johon lukeutuu usein monia ohjelmistonkehityksen ja digitaalisen taiteen ammattilaisia. Menneitä ovat ne ajat, kun yksin kellarihuoneessa kehitelty peli saavuttaisi kansallista menestystä. Pelaajien vaatimukset keskittyvät vahvasti niin pelin yleiseen laatuun kuin myös visuaaliseen ilmeeseen.

Pelitaiteen ydin

Voivatko pelit olla taidetta? Vai tarvitseeko niiden edes olla? Aiheesta on väännetty kättä vähintään siitä asti, kun ensimmäiset peliprototyypit syntyivät ja voimme vain arvailla, että asiasta tuskin tullaan ikinä saavuttamaan yksimielisyyttä. Tietokoneiden prosessorit ja sitä myötä graafiset kyvyt ovat parantuneet merkittävästi esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen verrattuna, mutta uutta on myös se, että pelien kehittäjät uskaltavat yhä useammin myös leikitellä graafisilla elementeillä ja tuoda peleihinsä omaa persoonallista ilmettään, joka poikkeaa valtavirrasta usein suurestikin.

Pelitaide on Suomessa vielä varsin uusi käsite, vaikka toki kaikkia pelejä voidaan pitää jonkinlaisina taideteoksina. Tänä päivänä taidepelit jaetaan pääasiallisesti kahteen eri ryhmään sen perusteella, sisältääkö peli visuaalisia tai sisällöllisiä taide-elementtejä. Pelitaiteen tärkein tavoite läpi koko pelinkehityksen historian on ollut tarjota uudenlaista tuntua pelattavuuden kautta. Taidepelien tarkoituksena on herättää hiemenkiintoa ilman, että pelin välttämättä tarvitsisi edes tarjota jatkuvalla syötöllä virikkeitä. Taidepelit poikkeavat perinteisistä viihdepeleistä kuten seikkailupeleistä tai kolikkopeleistä siinä, että niiden tarkoituksena ei ole vain viihdyttää ja hauskuuttaa pelaajaa, vaan päälimmäisenä tavoitteena on herättää pelaajissa ajatuksia ja mietteitä ja rikkomalla tuttuja perinteisiä kaavoja pelinkehityksen saralla.

Suomalainen pelitaide

Visuaalisella ilmeellä ja ominaisuuksilla on todella tärkeä osa pelaajan pelikokemukseen ja pelin menestymiseen kovan kilpailun omaavilla markkinoilla. Peliartisti tai graafinen suunnittelija on se henkilö, jonka vastuulla on luoda koko pelin visuaalinen ilme ja omalta osaltaan taata, että peli tulee menestymään, oli kyseessä sitten tietokonepeli, konsolipeli, mobiilipeli tai vaikkapa netissä toimivan kasinon tarjoama kolikkopeli. Graafiset elementit luovan peliartistin osuus on täten todella korvaamaton osa pelin kuin pelin kehitysprosessia.

Suurin osa suomalaista pelialan liiketoimintaa on painottunut pääkaupunkiseudun alueella, jossa sijaitsee peräti 40 prosenttia koko Suomen peliyrityksistä. On kuitenkin odotettavissa, että suomalaisnen peliosaaminen tulee hajaantumaan tasaisemmin ympäri maata sen myötä kun alan koulutusmahdollisuuksia nousee myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kyseessä on todella hedelmällinen ala, joka työllistää jo tänäkin päivänä noin 3000 henkeä. Silti, ammattitaitoisista pelitaiteilijoista ja pelinkehittäjistä on jatkuvasti huutava pula ja osaajia joudutaan hakemaan suomalaisiin pelitaloihin peräti ulkomailta käsin. Pelialan kohdalla on suomessakin kyse miljoonien eurojen arvoisesta alasta ja maamme yhdestä nopeiten kasvavasta viihdeteollisuuden alasta, jonka nousulle ei näy loppua.

Pelitaide on nousukehityksessä oleva ala myös meillä Suomessa ja tätä nykyä pelinkehittäjien laajaa verkostoa pyritään kehittämään edelleen monella tapaa. Suomalainen graafikko Sami Marschin ja IGDA Finland ovat perustaneet suomalaista pelitaidetta esittelevän verkoston suositulle DevianART -taidesivustolle. DevianART on maailman suurin taiteilijoiden verkosto ja se on auttanut myös suomalaisia pelitaiteen ammattilaisia verkostoitumaan ja tarjonnut aloitteleville alan ammattilaisille kaipaamansa apua ja tukea.