Mitä ovat avainlippu -tuotteet?

Avainlippu-merkin tuntee suurin osa suomalaisista. Moni myös tietää, että se liittyy tuotteen tai palvelun suomalaisuuteen. Mistä se itse asiassa kertoo, kuka sen saa, kuka sen myöntää ja millä perusteilla se myönnetään, saattaa sen sijaan olla hämärän peitossa. Yksi asia on kuitenkin varma, jos suosii Avainlippu-tuotteita, työllistää suomalaisia ihmisiä.

Valveutuneet kuluttajat ja uudet arvot

Etenkin Suomessa arvostetaan sellaisia asioita kuin tuotteiden kotimaisuus, ympäristöystävällisyys ja yhteiskunnallisuus. Nämä asiat vaikuttavat myös kuluttajan ostopäätöksiin ja sen takia on tärkeää, että yritykset tiedostavat tämän.

Mutta koska mikä tahansa yritys voi väittää tuotteistaan kaikkea hyvää maan ja taivaan väliltä, on perustettu sertifiointijärjestelmiä, joilla taataan kaikkea raaka-aineiden luonnonmukaisuudesta ja työvoiman laillisuudesta valmistusmaahan. Yksi tällainen sertifiointijärjestelmä on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki.

Suomalaisen Työn Liitto

Suomalaisen Työn Liitto on voittoa tuottamaton asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen työn menestystä ja arvostusta. Se haluaa vaikuttaa suomalaisten ostopäätöksiin ja myös haastaa suomalaista työelämää uudistumaan. Sen mukaan kaikki työ on arvokasta ja merkityksellistä, mutta sen tulee myös uudistua ja jokaisella pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa omaan työyhteisöönsä työn merkityksellisyyden lisäämiseksi.

Suomalaiselle työllä liitto tarkoittaa kaikkea Suomessa tehtävää työtä, kansallisuudella tai omistuksella ei ole tässä yhteydessä väliä. Suomalaisen työelämän kansainvälistä vetovoimaa tulisikin lisätä.

Suomessa on meneillään kampanja, joka kehottaa suosimaan suomalaista ja muun muassa Avainlippu-tuotteita, jotka kertovat tuotteen valmistetun Suomessa. Näin siis voi jokainen vaikuttaa ostopäätöksellään suomalaisen työn lisääntymiseen. Suomalaisen Työn Liiton laskelmien mukaan, jos jokainen panostaa vain 10 euroa kuukaudessa suomalaisiin tuotteisiin, syntyy 10 000 vuosityöpaikkaa.

Avainlippu

Avainlippua on jaettu tuotteille ja palveluille jo 50 vuotta. Se on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa tai että tuote on tuotettu ja työllistää Suomessa. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta haetaan ja sen myöntämiseen sovelletaan tiettyjä sääntöjä.

Tuotteen tärkein myöntämisperuste on kotimaisuusaste ja sen tulee olla vähintään 50% omakustannusarvosta. Tässä otetaan huomioon muun muassa raaka-aineet, tarvikkeet, kuten pakkaustarvikkeet, alihankinnat, markkinointikustannukset, henkilöstökustannukset sekä tuotekehityskustannukset. Vain 50 prosentin kotimaisuusaste saattaa tuntua ensi silmäyksellä alhaiselta, mutta tämän listan nähtyään ymmärtää, että 50% on itse asiassa aika paljon. Yleensä Avainlippujen kotimaisuusaste on kuitenkin 80%.

Myös palveluiden kotimaisuusaste tulee olla 50% omakustannusarvosta. Tähän vaikuttavat muun muassa henkilöstökustannukset, materiaalihankinnat sekä alihankinnat. Lisäksi yrityksellä täytyy olla Suomessa toimiva johto sekä merkittävä kotimainen omistusosuus sekä pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Myös seuraavat, hieman vaikeammin todettavat seikat vaikuttavat Avainlipun saamiseen:

  • palvelukonseptin alkuperä
  • mielikuva suomalaisesta alkuperästä
  • palvelun vaikutus kotimaisten tuotteiden aseman vahvistumiseen

Avainlippu-merkkiä ei myönnetä kuin kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sen myöntää hakemusten perusteella Avainlippu-toimikunta. Tarkemmat säännöt voi lukea Suomalainen Työ-sivustolta.

Miksi hakea Avainlippua

Avainlippu-merkin hakeminen soveltuu yritykselle, joka haluaa tuoda yrityksensä kotimaisuutta näkyväksi merkillä, jonka valtaosa kuluttajista tuntee. Se on myös erittäin luotettava tapa kertoa tuotteidensa tai palveluidensa kotimaisuudesta merkillä, joka tunnetusti vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin.

Design from Finland -merkki

Suomalaisen Työn Liitto myöntää Avainlipun ohella kahta muutakin merkkiä, nimittäin Design from Finland sekä Yhteiskunnallinen Yritys-merkkiä.

Suomi tunnetaan maailmalla paitsi paperituotteistaan, myös designistaan eli muotoilustaan. Suomalaisen Työn Liiton mukaan yhtä paljon kuin konkreettisen työn kotimaisuudella, on myös aineettoman työn kotimaisuudella merkitystä. Design from Finland-merkki kertoo ainutlaatuisen suomalaisen muotoilun alkuperästä ja näin osaltaan vaikuttaa Suomen menestymiseen ja työllisyyteen. Merkki kertoo ennen kaikkea siitä, että tuote tai palvelu on muotoiltu Suomessa, jolloin se viestii myös siitä, että muotoiluun on investoitu. Tuotteen valmistusmaalla ei tämän merkin kohdalla ole niin suurta väliä, vaan se on voitu valmistaa joko Suomessa tai ulkomailla.

Tämä merkki on eduksi yrityksille, joissa muotoilulla on merkittävä rooli yrityksen tuotteiden tai palveluiden menestymisessä ja he haluavat erottua juuri suomalaisen muotoilun osaajina. Se kertoo myös kansainvälisellä tasolla arvostetusta, korkealuokkaisesta suomalaisesta muotoilusta.

Tämä merkki on muun muassa perTunes Oy:n Musiclok sävelkellolla sekä Biozell Professional hiustuotesarjalla.

Yhteiskunnallinen Yritys-merkki

Yhteiskunnallisella Yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka päämääränä ei ole pelkkä voiton tavoittelu, vaan ne liiketoiminnallaan ratkovat ympäristöongelmia sekä yhteiskunnallisia ongelmia. Ne käyttävätkin suurimman osan voitostaan juuri näiden ongelmien ratkomiseen.

Tämä merkin hakeminen sopii yrityksille, jotka haluavat viestiä kuluttajille ja muille yrityksille juuri tätä aspektia toiminnastaan. Merkki on myös erittäin luotettava keino tämän viestimiseen ja se myös lisää yrityksen tunnettuutta. Yhteiskunnallinen Yritys-merkki on muun muassa Invalidiliiton Kuntoutus Oyllä sekä Caritas-Lääkärit Oyllä.

Esimerkkejä Avainlippu-tuotteista

Kaikkien tuntemia Avainlippu-tuotteita ovat muun muassa Sini-siivousvälineet. Toinen suomalaisten hyvin tuntema Avainlippu-tuote on Pirkan kierrätysmuovikassi. Muovi on yksi suurimmista ympäristön rasittajista ja kierrätysmuovikassi onkin merkittävä kehitysaskel runsaan muovimateriaalin hyötykäytössä. Lisäksi kaikki sen työvaiheet suoritetaan Suomessa.

Jos haluaa tietoa siitä, millä tuotteilla on Avainlippu-merkki tai kaksi muuta mainittua merkkiä, voi käydä tutustumassa sinivalkoinenvalinta.fi-sivustoon.